Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Diagnostika a terapia kolenného kĺbu (20240209)

Prednášajúci: Bartosz Rutowicz Ph.D., MS, PT a Mgr. Seweryn Krzywoń
Termín konania: 09.-11.02. 2024
Miesto konania: Letná 42, Košice 04001
Cena: 430 EUR s DPH
Dĺžka kurzu: 32 hod.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila vzdelávacej aktivite IČ: RV-VA/2024005
24 kreditov

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, ergoterapeutov, pre študentov fyzioterapie minimálne 3 ročník bakalárskeho štúdia

 
Charakteristika kurzu
Absolvent tohto kurzu bude schopný presne a cielene diagnostikovať, plánovať a realizovať efektívnu fyzioterapiu v oblasti kolenného kĺbu. Výhodou nášho kurzu je práca v malých terapeutických skupinkách v rámci praktickej časti. Veľkým prínosom sú aj profesionálne pripravené skriptá ku kurzu. Po absolvovaní kurzu si budete vedieť odpovedať na nasledujúce otázku: Akým spôsobom rozlíšim zápal kĺbu, bursa synovialis alebo väziva? Čo znamená chondromalácia jabĺčka? Akým spôsobom rýchlo a efektívne vyliečiť natrhnuté väzy?
 
 
Program kurzu
Kurz Diagnostika a terapia kolenného kĺbu sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa venuje diagnostike kolenného kĺbu a svalov, ktoré tento kĺb stabilizujú. Podrobne sú preberané možnosti konzervatívnej liečby najčastejších patológií v tejto oblasti. Druhá časť sa skladá z konzervatívnej a pooperačnej fyzioterapie pri lézii menisku (diferenciálna diagnostika malých verzus veľkých poranení menisku a možnosti ich liečby), poranenie skrížených väzov ( vyšetrenie nestability kolenného kĺbu, rôznych druhov náhrad LCA a LCP, presný pooperačný rehabilitačný plán. Okrem toho, v tejto časti vyučujeme aj ako pôsobiť terapeuticky pri svalových poraneniach v oblasti dolných končatín. Ďalej sa dozviete:
 
Patelofemorálny konflikt ~ Femoropatelárny syndróm (bežecké koleno, ITBS) ~ Skokanské koleno s návrhom rehabilitačného plánu ~ Lézie LCM a LCL ~ Dysfunkcie proximálneho tibiofibulárneho kĺbu ~ Lézie ACL a PCL ~ Vyšetrenie nestability kolenného kĺbu ~ Lézie meniskov a možnosti liečby.
 
Ciele kurzu
Cieľom tohto kurzu je získanie praktických zručností v rámci cielenej diagnostiky, plánovania a realizovania účinnej fyzioterapie v oblasti kolenného kĺbu. Ide o komplexne spracovaný klinický kurz, ktorý sa venuje vyhradne problematike kolenného kĺbu. Program kurzu je vystavaný na najnovších vedeckých poznatkoch a na vlastných skúsenostiach z prace.
 
~  Stanovenie presnej diagnózy a fyzioterapie kolenného kĺbu ~ Využitie teoretických vedomostí ako základ pre plánovanie efektívnej liečby ~ Precízne vstupné vyšetrenie kolenného kĺbu ~ Naučenie sa presnej diferenciálnej diagnostiky najčastejších patológií v oblasti kolenného kĺbu ~ Príprava presného rehabilitačné plánu u mnohých typov dysfunkcií kolenného kĺbu
 
 
Školitelia
Bartosz Rutowicz Ph.D., MS, PT
fyzioterapeut, Magister fyzioterapie Akadémia telesnej kultúry v Krakove, PL, v súčasnosti postgraduálne doktorandské štúdium Akadémie telesnej kultúry v Krakove, nostrifikácia fyzioterapeutického diplom v USA (New York,
dlhoročný vedecko-didaktický pracovník katedry fyzioterapie Rzeszovské univerzity, Pedagogickej univerzity v Krakove, VOŠ v Tarnově, konzultant niekoľkých športových klubov (futbal, basketbal, volejbal) a tiež reprezentácie Poľska vo futbale (mládežnícke družstvo) v rámci fyziológie športu (diagnostika a plánovanie fyzickej prípravy)
Účastník mnohých kurzov a školení v rámci postgraduálneho vzdelávania v odbore fyzioterapie: PNF, CYRIAX, Kinesiotaping, Mulligan, McKenzie.
Fyzioterapeutická ambulancia v Krakove.
 
Mgr. Seweryn Krzywoń
fyzioterapeut, Magister fyzioterapie Akadémia telesnej kultúry v Krakove, PL
fyzioterapeut rehabilitačného oddelenia Nemocnice Třinec, p.o.;
Účastník mnohých kurzov a školení v rámci postgraduálneho vzdelávania v odbore fyzioterapie: NDT Bobath, Manuální terapie, Kinesiotaping, Mulligan koncept, SPS, Hiporehabilitace;
garant praktickej časti špecializovaného vzdelávania v odbore „Aplikovaná fyzioterapia“.


Cena kurzu zahŕňa:

  • Profesionálne pripravené skriptá,
  • certifikát v češtine i angličtine,
  • zápis do databáze absolventov Rehalab academy PL,
  • občerstvení v priebehu kurzu, vrátane obeda.
  • Kredity SKF
  • Poskytovateľom tohto kurzu je Fyziokuryz z Českej republiky.

Prihlásiť sa môžete tu - https://fyziokurzy.cz/kurzy/diagnostika-a-terapia-kolenneho-klbu-duplikat/