Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Viscerálna masáž

Harmonizujte svoje vnútorné zdravie

"Všetko so všetkým súvisí." Táto metóda je jadrom toho, čo ponúka viscerálna masáž. V tejto terapeutickej metóde sa spájajú znalosti anatómie a jemné techniky manipulácie, aby sa dosiahlo optimálne zdravie vnútorných orgánov.

Benefity

Viscelárna masáž vám pomôže:

  • ovplyvniť napätia v tkanivách 
  • zmierniť bolesť 
  • uviesť funkcie tela do optimálneho stavu
  • zlepšiť mobilita a motilita vnútorných orgánov
  • podporiť uvoľnenie tkanív a detoxikačné metabolické funkcie tela
  • pozitívne ovplyvníme cievne a nervové spojenia príslušného orgánu
  • posilniť arteriálnu a žilovú cirkuláciu
  • zvýšiť pohyblivosť kĺbov
  • pozitívne ovplyvniť emócie a spánok

Čo je fascia?

Fascie sú kľúčovou podporou pre svalový, nervový, cievny a lymfatický systém. Svojou existenciou udržiavajú integritu tela a ovplyvňujú tvar a pozíciu vnútorných orgánov, ich vzájomné prepojenie a ochranu pred infekciami. Bez fascií by orgány strácali svoju stabilizáciu a ich pohyb by bol nemožný, čo by nás viedlo k závažným zdravotným problémom. Využitie komunikácie medzi fasciami je kľúčové v oblasti fyzioterapie. Je dôležité chápať, že bolesti pohybového aparátu majú hlboký vzťah s naším vnútrom, čo zdôrazňuje potrebu komplexného prístupu k liečbe, keďže všetky systémy v tele sú vzájomne prepojené a ovplyvňujú sa navzájom.

Obr. Mapa bolesti brucha

Viscerálna masáž - Mapa bolesti brucha

Čo je Viscerálna masáž?

Viscerálna manipulácia (masáž) je terapeutické technika, ktorá sa využíva pri práci s vnútornými orgánmi tela a ich spojeniami. Autorom metódy Viscerálna manipulácia je Jean-Pierre Barral, uznávaný francúzsky osteopat a fyzioterapeut, zakladateľ Barrel Institute vo Francúzku.

Základnou myšlienkou viscerálnej masáže je predpoklad, že existuje vzájomný vzťah štruktúry a funkcie medzi vnútornými orgánmi.

 Viscerálna masáž pomáha pri funkčnej a štrukturálnej nerovnováhe v celom tele, vrátane muskuloskeletálnej, vaskulárnej, nervovej, urogenitálnej, respiračnej, tráviacej a lymfatickej dysfunkcie.

Mobilizujeme fascie v okolí vnútorných orgánov. Pri viscerálnej masáži zisťujeme a liečime dynamiku pohybu a zavesenia orgánov, membránam, fascií a väzív.

 Viscerálna masáž je chýbajúcim článkom pri chronických ortopedických dysfunkciách, ktoré nereagovali na štandardné rehabilitačné protokoly. Viscerálna masáž zvyšuje proprioceptívnu komunikáciu v tele, čím revitalizuje človeka a zmierňuje symptómy bolesti, dysfunkcie a zlého držania tela.

Napätie v spojivovom tkanive vnútorností môže  vzniknúť dôsledkom chirurgických jaziev, zrastov, choroby, držania tela alebo poranenia. Vzorce napätia sa vytvárajú cez fasciálnu sieť hlboko v tele a vytvárajú kaskádu účinkov ďaleko od ich zdrojov, ktoré naše telo musí kompenzovať.

Ako to funguje?

Technika viscerálnej masáže je zameraná hlavne na fascie, ktoré obklopujú vnútorne orgány. Fyzioterapeutka vykonáva jemné, šetrné a pomalé, presne určené pohyby v oblasti brucha a bránice. Pracuje sa na tkanivách, ktoré sú uložené v hĺbke.  Existuje mnoho štúdií, ktoré potvrdzujú efekt tejto metódy. 

Pohyby terapeuta sú cielené na konkrétne väzy a svaly vnútorných orgánov. Pomocou techník viscerálnej terapie sa odstraňujú blokády, fixácie alebo adhézie, zlepšuje sa nevyhnutný pohyb vnútorných orgánov, čím prichádza k celkovej úprave zdravotného stavu. 

Viscerálna manipulácia je zameraná priamo na bolestivé miesto, alebo na danú oblasť dysfunkcie. Preto aby orgány mohli normálne fungovať potrebujú správnu mobilitu a motilitu.

Mobilita nám hovorí o pohybe orgánu a okolitých tkanív voči sebe navzájom a schopnosti adaptácie orgánu na okolité tlakové sily alebo stresové vplyvy.

Motilita je aktívna pohyblivosť vnútorných orgánov, ktorá je podmienená prenatálnym vývojom. 

Celé telo je prepojené

Poruchy orgánov sa môžu prejaviť aj na vzdialenejších miestach od primárneho problému ako napríklad v bolesť ramena z poruchy funkcie pečene.  Porucha funkcie čreva vedie k dysfunkcií statiky chrbtice. Pri tomto druhu terapie je dôležité mať anatomické znalosti ľudského tela a palpačné schopnosti. 

Je dokázané, že približne 30 percent porúch pohybového aparátu má súvis s poruchou funkcie určitého vnútorného orgánu. Orgány tiež výrazne ovplyvňujú psychický stav pacienta. 

Kedy sa objednať na viscerálnu masáž?

Pri gynekologických ťažkostiach ako:

  • odstránenie napätia po operáciách
  • urologické problémy
  • bolestivý pohlavný styk
  • bolestivá menštruácia
  • funkčná neplodnosť
  • opakované potraty
  • endometrióza, myómy, a pod. 
  • bolesti v oblasti podbruška
  • zvýšené napätie tela

Ďalšíe problémy ako: 

  • Crohnova choroba
  • chirurgické jazvy
  • následky pôsobenia zrastov
  • následky pôsobenia poranení
  • držanie tela
  • štrukturálne poranenia
  • nezistené problémy chrbtice
  • chronické zdravotné problémy

Viscerálna masáž nie je vhodné absolvovať počas menštruácie.

Služba trvá 45 min.

Viscerálna masáž

Viscerálna masáž

Viscerálna masáž

Viscerálna masáž

Viscerálna masáž

Viscerálna masáž

Neváhajte a objednajte sa ešte dnes

Máte otázky alebo sa chcete objednať telefonicky? Volajte