Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Rehabilitácia po mozgovej príhode

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“ —  Hérakleitos

Cievna mozgová príhoda má vážny dopad na váš život. Včasná a cielená rehabilitácia vám môže pomôcť znovu získať nezávislosť a zlepšiť kvalitu života. V Rehab Care sa zameriavame na neinvazívne metódy a cvičenia bez použitia prístrojov.

Naše metódy rehabilitácie

Fyzikálna terapia

Individuálne cvičenia: Naša fyzioterapeutka vytvorí cvičebný plán na mieru, ktorý sa prispôsobí vašim potrebám a možnostiam. Cvičenia sú zamerané na zlepšenie pohyblivosti, sily a koordinácie.

Pasívne cvičenia: Pre pacientov s obmedzenou pohyblivosťou vykonávame pasívne cvičenia, pri ktorých fyzioterapeut pohybuje končatinami pacienta.

Cvičenie rovnováhy a koordinácie

Rovnovážne cvičenia: Pomáhame klientom zlepšiť ich stabilitu prostredníctvom cvičení na rovnováhu, ktoré môžu zahŕňať státie na jednej nohe, chôdzu po čiare a iné aktivity.

Koordinačné cvičenia: Tieto cvičenia sú navrhnuté tak, aby zlepšili vašu schopnosť koordinovať pohyby, čo je často narušené po mŕtvici.

Manuálna terapia

Masáže a manipulácie: Používame techniky manuálnej terapie na uvoľnenie svalového napätia, zlepšenie krvného obehu a zmiernenie bolesti.

Myofasciálne uvoľňovanie

Táto technika pomáha uvoľniť napätie a zlepšiť pohyblivosť v postihnutých oblastiach tela.

Ergoterapia

Cvičenia na zlepšenie každodenných činností: Pomáhame pacientom znovu získať schopnosti potrebné na vykonávanie bežných denných aktivít, ako je chôdza a ďalšie aktivity bežného života.

O Cievnej mozgovej príhode

je akútne poškodenie ohraničenej oblasti mozgu s charakteristickými príznakmi poruchy jeho funkcie, vznikajúce v dôsledku náhlej poruchy prekrvenia pri čiastočnom alebo úplnom uzatvorení mozgovej tepny alebo následkom neúrazového krvácania z tepny. Mozgová príhoda je čoraz častejší problém a skorá rehabilitácia vie významne urýchliť liečbu následkov.

Pre koho je služba určená?

Pre pacientov, ktorí prekonali CMP, chodiacich s francúzskou barlou, paličkou alebo bez, pre pacientov s oslabeným pohybovým aparátom.

Kontraindikácie

  • trombóza

Benefity rehabilitácie po Mozgovej príhode

  • Prinavrátenie hybnosti končatín čiastočne alebo v úplnej miere
  • Plnohodnotný návrat do života a bez následkov.
  • Zmiernenie následkov po Mozgovej príhode
  • Zastabilizovanie klienta

Prekonanie Mŕtvice do jedného roka: Vhodnejšia je vyššia intenzita rehabilitácií.
Prekonanie Cievnej mozgovej príhody dávnejšie ako jeden rok: Výsledky rehabilitácie sú individuálne a závisia od druhu postihnutia. Progres býva pomalší
 
Rehabilitáciu odporúčame absolvovať minimálne 2-3x do týždňa
Služba trvá 50 min.

Máte otázky alebo sa chcete objednať telefonicky? Volajte

Zažite láskavý prístup v ťažkom životnom období