Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Stabilometria

Dobrá rovnováha je základ pre každodenné aktivity a celkové zdravie

Prístrojové vyšetrenie rovnováhy

Barometrická a stabilometrická plošina FreeMed  je moderný diagnostický prístroj. V kombinácii so softvérom freeStep® tvorí nová generáciu integrovaných zariadení pre držanie tela hodnotenie a biomechanickú analýzu. Meranie stability a rovnováhy podľa medzinárodne uznávaných metodík Rýchle meranie a záznam statickej a dynamickej baropodometrie. Modulárna platforma freeMed spĺňajú všetky klinické a športové požiadavky.
Naša klinika používa klinicky overené prístroje od talianskej značky ©Sensor Medica.

Pre koho je služba určená

  • pacienti ohrození rizikom pádu,
  • pacienti s poruchou vnímania stredovej osi tela,
  • ľudia s neschopnosťou aktívneho prenášania zaťaženia na jednu alebo obe dolné končatiny,
  • pacienti po totálnych endoprotézach (TEP),
  • a pacienti s poruchami stability s vestibularnou etiológiou.

Čo meriame

Diagnostika porúch rovnováhy
Zahŕňa detekciu rizika pádu a rozlíšenie deficitov nestability, čo umožňuje cielenú terapiu. Odoslanie k odborníkovi

Objektivizácia balančných schopností
Spočíva v objektívnom hodnotení schopností pacienta udržiavať rovnováhu a aktívne prenášať zaťaženie na dolné končatiny.

Hodnotenie oscilácie tela
Osilácia tela do strán, oscilácia tela dopredu a dozadu.

Hodnotené Parametre:

  • Indexy a hodnoty odchýlok zo stabilometrických testov.
  • Rozloženie tlakov chodidiel pri statickej a dynamickej analýze.
  • Rozmery a uhly jednotlivých segmentov tela v rámci statickej a dynamickej analýzy.

 
Hodnotiace testy
Medzinárodne uznávané metodiky pre zistenie stupňa stability tela. Analýza držania tela a stability – pomocou 6 testov vyšetrujeme stabilitu pri stoji na jednej/oboch končatinách s otvorenými/zavretými očami. Meranie prebieha pri stoji na oboch končatinách 51,2 s a v stoji na jednej končatine 10 s. Výsledný report zobrazuje projekciu COP v porovnaní s ideálnymi hodnotami.

Sway test
Remberg test
Cervikálna interferencia
Test Stomatognátneho systému
Posturálny test            
Monopodalický funkčný protokol

Máte otázky alebo sa chcete objednať telefonicky? Volajte