Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Diagnostika pohybového aparátu (20241026)

Dátum:  26.-27.010. 2024
Školiteľ: Mgr. Andrej Foltýn
Cena: 220 eur

Pre koho je určený?

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), študentov fyzioterapie, masérov,
rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a zdravotnícky personál. 

Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

Program kurzu
Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť
Teoretická časť:
1.deň
9:00 – 10:15
Úvod – vývojová ontogenéza dieťaťa v 1 roku života a nástrahy zlého vývinu
10:15 – 10:30 prestávka
10:30 – 12:00
Anamnéze a jej správne odoberanie. Na čo sa zamerať při jednotlivých diagnózach.
Hodnotenie bolesti, chodze….
12:00 – 13:00 obed
Praktická časť
13:00 – 15:00
Anamnéze a jej správne odoberanie. Na čo sa zamerať při jednotlivých diagnózach.
Hodnotenie bolesti, chodze….
Teoretická časť
15:00 – 17:00
RTG, MRI diagnostika. Hodnotenie RTG a MRI snímkov pacientov s jednolivými diagnózami
pohybového aparátu.

2.deň
Teoretická časť
9:00 - 10:00
Základy anatómie
Praktická časť
10:00 - 11:00
Úvodné vyšetrenie pacienta

11:00 - 12:00
Vyšetrenie chrbtice pacienta
12.00 - 13:00 Obed
13:00 - 14:30
Vyšetrenie HK a DK
14:30 - 15:30
Opakovanie vyšetrenia zápis do dokumentácie. Zakreslovanie odchýlok a asymetrii
15:30 : 15:45 Prestávka
15:45 - 17:00
Vertebroviscerálne vzťahy

V cene je zahrnutý certifikát a drobné občerstvenie.

Prihlás sa aj na kurz Diagnostika chodidla a získaj zľavu 20 EUR z tohoto kurzu.

Odoslanie registrácie na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa registrácia stáva až po uhradení zálohy za kurz na náš účet. Záloha je plná suma kurzu.
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 30 dní pred začiatkom kurzu v plnej sume. Pri odhlásení 29-15 dní pred začiatkom kurzu Vám bude vrátených 50% zálohy. Následne je záloha nevratná.

Prihlásiť sa kurz