Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Kineziologické Tejpovanie

„Vyhľadaj to, zatejpuj to, a nechaj to tak“ A.T. Still

Cieľom kineziologického tejpovania (kinesiotaping) je podpora samoliečivej sily v tele. Ide o doplnkovú metóda, ktorú využívame ako podpornú liečbu v rámci rehabilitácie. Hlavné účinky tejpovania sú: zlepšenie funkcií svalu, zlepšenie mikrocirkulácie a aktivácie lymfy, zmiernenie bolesti a napätia svalov, pôsobenie na fascie a podpora funkcií kĺbov.

Tejp je elastická páska, ktorá nie je napustená žiadnou látkou, pôsobí mechanicky. Na tejpovanie sa môžete objednať buď samostatne iba na tejpovanie, alebo v rámci rehabilitácie.

Najčastejšie využitie tejpov: u športovcov, na uvoľnenie alebo fixáciu svalov, odstránenie opuchov.
Táto technika má pôvod v Japonsku.