Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode (CPM)

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“ —  Hérakleitos

Cievna mozgová príhoda  je akútne poškodenie ohraničenej oblasti mozgu s charakteristickými príznakmi poruchy jeho funkcie, vznikajúce v dôsledku náhlej poruchy prekrvenia pri čiastočnom alebo úplnom uzatvorení mozgovej tepny alebo následkom neúrazového krvácania z tepny. CMP je čoraz častejší problém a skorá rehabilitácia vie významne urýchliť liečbu následkov.

Pre koho je služba určená?

Pre pacientov, ktorí prekonali CMP, chodiacich s francúzskou barlou, paličkou alebo bez, pre pacientov s oslabeným pohybovým aparátom.

Kontraindikácie

  • trombóza

Benefity rehabilitácie po CMP

  • Prinavrátiť hybnosť končatín čiastočne alebo v úplnej miere
  • Plnohodnotný návrat do života a bez následkov.
  • Zmiernenie následkov po CMP

Prekonanie CMP do jedného roka: Vhodnejšia je vyššia intenzita rehabilitácií.
Prekonanie CMP dávnejšie ako jeden rok: Výsledky rehabilitácie sú individuálne a závisia od druhu postihnutia. Progres býva pomalší
 
Rehabilitáciu odporúčame absolvovať minimálne 2-3x do týždňa
Služba trvá 55 min.

Máte otázky alebo sa chcete objednať telefonicky? Volajte