Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Komplexná diagnostika chodidla a rovnováhy prístrojmi Podoskop a FreeMed

Všetko o vašej nohe, čo ste chceli vedieť, ale báli ste sa opýtať

Prístroj Podoscan 2D + Videography 2D je unikátny a integrovaný nástroj pre jednoduchú analýzu chodidla a držania tela. Súčasťou prístroja je aj podologický software, vďaka ktorému dokážeme snímky uchovávať a zároveň Vám ich poskytnúť pre ďalšie účely (napr. pre vášho ortopéda, Pozor nie je vhodné na výrobu vložiek).

Barometrická a stabilometrická plošina FreeMed  je zariadenie vhodné pre statickú, dynamickú a stabilometrickú analýzu. V kombinácii so softvérom freeStep® je to nová generácia integrovaných zariadení pre držanie tela hodnotenie a biomechanickú analýzu. Meranie stability a rovnováhy podľa medzinárodne uznávaných metodík (Romberg, Sway test…). Rýchle meranie a záznam statickej a dynamickej baropodometrie.

Naša klinika používa klinicky overené prístroje od talianskej značky ©Sensor Medica. Túto službu poskytujeme ako jediný v Košiciach.

Vyšetrenie podoskopom

 • Vyšetrenie chodidla a postúry
 • Uľahčuje nám analýzu morfológie chodila podľa rozloženia tlakov na stopu pri stoji, zobrazuje postavenie jednotlivých častí chodidla voči sebe, umožňuje uhlové a číselné vyjadrenie asymetrií a odchýlok od normy
 • Pomáha nám posúdiť stav klenby, rozloženie záťaže na chodidlo počas stoja, umožňuje presné vyhodnotenie tvaru chodidla
 • V prípade potreby doplníme vyšetrenie o počítačovú analýzu držania tela, prípadne o ďalšie funkčné a statické testy

Vyšetrenie prístrojom FreeMed

Postavenie nohy ovplyvňuje držanie celého tela. Ak nie je postavenie nôh ideálne, časom vznikajú rôzne asymetrie, blokády, zranenia, obmedzenia a bolesti.  Preto je vhodné upraviť nestabilitu a abnormality nôh tak, aby sme dosiahli ich lepšie postavenie, zmiernili bolesti a upravili svalové napätie. Vyšetrenie je veľmi pohodlné a neinvazívne.

Baropodometria – je metóda merania tlaku plosiek nôh pri chôdzi alebo v stoji. Získané informácie slúžia na vyšetrenie chôdze, držania tela, kontrola nadmerného zaťažovania kĺbov dolných končatín, prevencia úrazu, prevencia únavových zlomenín...
Stabilometria
- Hodnotenie porúch rovnováhy.

Statická analýza – vyšetrujeme schopnosť zachovania posturálnej stability. Klient sa postaví na tlakovú plošinu a 5 sekúnd sa sníma postavenie chodidiel a ich zaťaženie. Tieto dáta nám slúžia ako základ pre ďalšie meranie a analýzu. Výsledkom meraní sú: predo zadné a pravo ľavé rozloženie váhy, miesto maximálneho/minimálneho zaťaženia, porovnanie zaťaženia prednej a zadnej časti chodidla, uhol chodidla – výsledky potom porovnáme s normou. Statická analýza prebieha naboso.

Dynamická analýza – vyšetrujeme posturálnu stabilitu počas chôdze. Klient prejde niekoľkokrát po tlakovej plošine svojou prirodzenou chôdzou naboso. Z nasnímaných obrazov vyhodnotíme tvar otlačku chodidla, plochu a zaťaženie jednotlivých častí chodidiel, dĺžku a šírku kroku, maximálny tlak, uhol chodidla...

Analýza držania tela a stability – pomocou 6 testov vyšetrujeme stabilitu pri stoji na jednej/oboch končatinách s otvorenými/zavretými očami. Meranie prebieha pri stoji na oboch končatinách 51,2 s a v stoji na jednej končatine 10 s. Výsledný report zobrazuje projekciu COP v porovnaní s ideálnymi hodnotami.

Pre koho je služba určená?

 • Pre všetkých: deti, dospelých do 150 kg
 • Zvlášť vhodná je pre športovcov
 • Pacienti ohrození rizikom pádu, s poruchou vnímania strednej osi tela, neschopnosťou aktívneho prenosu zaťaženia na niektorú dolnú končatinu
 • Pacienti po amputáciách dolných končatín, pacienti po TEP, s poruchou stability vestibulárnej etiológie.

Výstup vyšetrenia chodidla Podoskopom a barometrická a stabilometrická analýza na plošine FreeMed nám slúži pri ďalšej liečbe problémov pohybového aparátu. Výstupy a zistenia z vyšetrenia vám budú vysvetlené a zaslané emailom.

Službu si môžete objednať v troch verziách:

 • Komplexná diagnostika chodidla prístrojmi Podoskop a FreeMed 85 min – v službe je zahrnutá aj terapia chodidiel vykonávaná fyzioterapeutom. 75 EUR
 • Komplexná diagnostika chodidla prístrojmi Podoskop a FreeMed 55 min – iba vyšetrenie, bez terapie. Cena 50 EUR
 • Kontrolné vyšetrenie chodidla prístrojmi Podoskop a FreeMed 25 min – následné vyšetrenie po 3 mesiacoch, porovnanie zlepšenia. Cena 25 EUR

Máte otázky alebo sa chcete objednať telefonicky? Volajte