Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Kurz Manipulácie (20230916)

Dátum: 04.-05.11.2023
Prednášajúca: Mgr. Maja Špiritović, Ph.D., ČR
Cena: 690€
 

!! Podmienkou prihlásenia na kurz je absolvovanie Kurzu Mobilizácie s lektorkou Majou Špiritović
Kurz je určený iba pre lekárov a fyzioterapeutov.

Program kurzu:
Sobota 9,00 - 18,00 hod
Nedeľa 9,00 - 18,00 hod

Kurz vychází z osteopatického a chiropraktického přístupu k dané problematice v pojetí fyzioterapeuta. Praktické části workshopu vždy předchází teoretický základ pro danou oblast: úvod do problematiky, kontraindikace, speciální testy, rizika a přínosy podložené vědou atd.

Program kurzu:
1.     den – řešení krční páteře (Cp), temporomandibulárního kloubu (TMJ), ucha a kloubů HKK
2.     den – řešení hrudní páteře (THp), žeber, bederní páteře (Lp/SI) a kloubů DKK

PROGRAM

Krční páteř
C0/1 (AO) – manipulace – technika „gun“, „slap“, „retro“;
C1/2 – manipulace – technika „little palm“;
manipulace krční páteře (C2/3 – C5/6) ve směru kombinovaného pohybu do lateroflexe, extenze a rotace a vleže na zádech;
manipulace krční páteře (C2/3 – C5/6) ve směru lateroflexe vleže na zádech;
manipulace krční páteře (C2/3 – C5/6)  ve směru rotace vsedě;
manipulace C/Th přechodu vleže na břiše, na boku, vsedě;
manipulace C/Th přechodu ve směru rotace;
manipulace temporomandibulárního kloubu;
manipulace ucha.

Hrudní páteř a žebra
manipulace hrudní páteře  – technika „clock“, „cup“, „springing“;
manipulace horní, střední a spodní hrudní páteře;
manipulace hrudní páteře ve směru rotace;  
manipulace hrudní páteře – technika „gegenhaler“ a „mitnehmer“;
manipulace prvního žebra;
manipulace horních a středních žeber vleže na břiše a vleže na zádech;
manipulace středních a spodních žeber vleže na břiše.

Bederní páteř a sakroiliakální skloubení
manipulace bederní páteře a sakroiliakálních skloubení, technika „lumbal roll“;
manipulace sakroiliakálního skloubení, technika „banana“;
manipulace sakroiliakálního skloubení vleže na břiše.

Horní končetina
manipulace ramene ve směru kraniálně a dorzálně;
manipulace ramene ve směru kaudálně;
manipulace akromioklavikulárního kloubu ve směru kraniálně (přes lopatku vleže na břiše);
manipulace akromioklavikulárního kloubu ve směru ventrálně;
manipulace akromioklavikulárního kloubu ve směru kaudálně;
manipulace sternoklavikulárního kloubu – technika „butterfly“;
manipulace caput radii;
manipulace ulny;
otevírání loketní štěrbiny mediálním nebo laterálním nárazem;
manipulace os scaphoideum (os capitatum, os lunatum);
manipulace karpometakarpálního kloubu;
manipulace proximální a distálních interfalangeálních kloubů.

Dolní končetina
manipulace kyčelního kloubu vleže na břiše a vleže na zádech;
trakce kyčelního a kolenního kloubu společně přes koleno vleže na zádech;
nárazová trakce kolenního kloubu vleže na zádech;
otevírání kolenní štěrbiny mediálním nebo laterálním nárazem;
manipulace proximální fibuly ve směru ventrálně, ventrodorzálně;
manipulace distální fibuly (talokrurálního kloubu);
nárazová trakce talokrurálního kloubu;
manipulace talusu;
manipulace os naviculare ve směru plantárně a dorzálně;
manipulace os cuboideum ve směru plantárně a dorzálně;
manipulace ossa cuneiformia;
manipulace/trakce proximální a distálních interfalangeálních kloubů.

O lektorke Mgr. Maja Špiritović, Ph.D., ČR

Lektorka v kurzech představuje skvělé manuální techniky, které v praxi fyzioterapeuta/lékaře přináší výborné výsledky a jsou velmi přínosné pro pacienta.
Dlouholetá pedagogická činnost lektorky dává účastníkům kurzů možnost rychle pochopit a uchopit procvičovanou techniku a následně, beze strachu, ji využít v praxi. S jistotou tedy můžeme zaručit, že tyto nové, ale i známé techniky, zdokonalí vědomosti, dovednosti a návyky účastníka kurzu a připraví ho samostatně pracovat v této oblasti i v terapeutické praxi.
Naše lektorka, kvůli pochopení profesní pracovní vytíženosti všech fyzioterapeutů a lékařů, kurzy orientovala spíše k praktickým činnostem a k procvičování manuálních technik v rámci krátkého časového prostoru. Základní teoretická část a evidence-based medicine (EBM, medicína založená na důkazech) samozřejmě také nechybí.
Její kurzy jsou přizpůsobené jak studentům zmíněných oborů, tak i kolegům pracujícím v jiných oborech.
Pro výuku je podstatné, aby studenti přišli na kurz/workshop se základními znalostmi anatomie, biomechaniky, patofyziologie, neurofyziologie, farmakologie, atd.

Registrácia je platná až po zaplatení zálohy za kurz 100 eur.

 

Prihlásiť sa na kurz