Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Kurz Mobilizácie (20230916)

Dátum: 16.-17.09.2023
Prednášajúca: Mgr. Maja Špiritović, Ph.D., ČR
Cena: 370€ (vrátane DPH)

Kurz je určený iba pre fyzioterapeutov, lekárov alebo študentov fyzioterapie od 2. ročníka

Program kurzu:

den – řešení krční páteře (Cp) a kloubů HKK

den – řešení hrudní páteře (THp), žeber, bederní páteře (Lp/SI) a kloubů DKK

Sobota 9.00 - 18.00 h
Nedeľa 9.00 - 18.00 h

PROGRAM

Krční páteř
trakce krční páteře (occiput/mandibula; předloktí/os zygomaticus; trakce s propracováním měkkých tkání; „válení těsta“; trakce s PIR krátkých extenzorů šíje (cílená školská mobilizace);
C0/1 (AO) – mobilizace ve směru předkyvu, laterokyvu, zákyvu a rotace (cílená školská mobilizace);
C1/2 – mobilizace ve směru lateroflexe, rotace (cílená školská mobilizace);
C2/3 – C5/6 – mobilizace ve směru rotace a lateroflexe (cílená školská mobilizace);
C/Th přechod – mobilizace ve směru rotace a laterolaterální posun (cílená školská mobilizace).
 
Hrudní páteř a žebra
„springing“ – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace hrudní páteře (pružení);
trakce hrudní páteře (horní, střední a spodní);
mobilizace hrudní páteře ve směru rotace anteflexe, retroflexe, rotace a lateroflexe (cílená školská mobilizace);
„huging“ – mobilizace hrudní páteře ve směru lateroflexe, retroflexe a rotace (necílená mobilizace);
první žebro – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace;
horní žebra – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace do inspira/expira;
dolní žebra – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace do inspira/expira.


Bederní páteř a sakroiliakální skloubení
rakce bederní páteře – intermitentní vleže na břiše, „sking“, PIR vleže na břiše, přes koleno vleže na zádech;
mobilizace bederní páteře ve směru anteflexe, retroflexe, lateroflexe a dorzální posun (cílená školská mobilizace);
vyšetření a následná mobilizace sakroiliakálního skloubení – křížový hmat, mobilizace na boku, mobilizace horní části, mobilizace dolní části (cílená školská mobilizace).
 

Horní končetina
mobilizace scapulothorakálního skloubení, vyšetření scapulothorakálního skloubení a oddělení lopatky od hrudního koše;
distrakce sternoklavikulárního kloubu;
mobilizace sternoklavikulárního skloubení ventrodorzální a kraniokaudální;
distrakce akromioklavikulárního kloubu;
mobilizace akromioklavikulárního skloubení ventrodorzální a kraniokaudální;
trakce ramenního kloubu;
laterální mobilizace I a II ramenního kloubu;
mobilizace ramenního kloubu ventrodorzální a kraniokaudální;
trakce loketního kloubu;
mobilizace proximálního radioulnárního kloubu ventrodorzálně s rotační složkou;
mobilizace předloktí proti humeru směrem radiálním a ulnárním;
mobilizace distálního radioulnárního kloubu – ventrodorzálně;
mobilizace jednotlivých karpálních kůstek vůči sobě – necílená mobilizace;
mobilizace os pisiforme;
mobilizace radiokarpálního kloubu dorzálně na straně radiální/ulnární;
mobilizace radiokarpálního kloubu (proximální řady) radiálně;
mobilizace mediokarpálního kloubu (distální řady) palmárně se zřetelem na radiální stranu;
posun radiokarpálního kloubu (proximální řady) dorzálně;
posun mediokarpálního kloubu (distální řady) ve směru palmárně;
dorzální/palmární vějíř metakarpálních kloubů;
mobilizace metakarpálních hlaviček ve směru proti sobě (nůžkový hmat);
mobilizace metakarpofalangeálních kloubů ve směru dorzopalmární, laterolaterální a rotace;
mobilizace interfalangeálních kloubů ve směru dorzopalmární, laterolaterální a zaúhlení.


Dolní končetina
trakce kyčelního kloubu (intermitentní v ose femuru, v ose krčku femuru, vleže na břiše);
mobilizace pately ve směru laterolaterální, kraniokaudální a kroužení pately;
trakce kolenního kloubu v ose femuru a v ose bérce;
mobilizace kolenního kloubu ve směru laterolaterlním, ventrodorzálním (test na LCA/LCP – zadní a přední zásuvkový fenomén);
mobilizace proximální tibie a fibule ve směru ventrodorzálním s rotační složkou;
mobilizace distální tibie a fibule (talokrurálního kloubu) ve směru dorzálně;
trakce os calcaneus/talus ve směru ventrodorzálně;
mobilizace os calcaneus ve směru mediolaterálně, ve směru supinace a pronace a ve směru „osmičky“;
Chopartův kloub – mobilizace os naviculare ve směru dorzoplantárně;
Chopartův kloub – mobilizace os cuboideum ve směru dorzoplantárně;
Lisfrankův kloub – mobilizace ve směru dorzoplantárním a rotace;
dorzální/palmární vějíř metatarzálních kloubů;
mobilizace metatarzálních hlaviček ve směru proti sobě (nůžkový hmat);
mobilizace metakatarzálních kloubů ve směru dorzopalmární, laterolaterální a rotace;
mobilizace interfalangeálních kloubů ve směru dorzopalmární a laterolaterální.


O lektorke Mgr. Maja Špiritović, Ph.D., ČR
Lektorka v kurzech představuje skvělé manuální techniky, které v praxi fyzioterapeuta/lékaře přináší výborné výsledky a jsou velmi přínosné pro pacienta.
Dlouholetá pedagogická činnost lektorky dává účastníkům kurzů možnost rychle pochopit a uchopit procvičovanou techniku a následně, beze strachu, ji využít v praxi. S jistotou tedy můžeme zaručit, že tyto nové, ale i známé techniky, zdokonalí vědomosti, dovednosti a návyky účastníka kurzu a připraví ho samostatně pracovat v této oblasti i v terapeutické praxi.
Naše lektorka, kvůli pochopení profesní pracovní vytíženosti všech fyzioterapeutů a lékařů, kurzy orientovala spíše k praktickým činnostem a k procvičování manuálních technik v rámci krátkého časového prostoru. Základní teoretická část a evidence-based medicine (EBM, medicína založená na důkazech) samozřejmě také nechybí.
Její kurzy jsou přizpůsobené jak studentům zmíněných oborů, tak i kolegům pracujícím v jiných oborech.
Pro výuku je podstatné, aby studenti přišli na kurz/workshop se základními znalostmi anatomie, biomechaniky, patofyziologie, neurofyziologie, farmakologie, atd.

 
Prihláška je platná až po uhradení zálohy 50 €.
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 30 dní pred kurzom. Následne je záloha nevratná.

Prihlásiť sa na kurz