fbpx

Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie (20230417)

Dátum: 20.-21. 4. 2023
Prednášajúci: Tzvika Greenbaum, PhD., Michal Linkovski BPT, Izrael
Cena: 330€

SKF IČ: 1 /2023 s počtom kreditov 13

Kurz je súčasťou Programu Cervico-cranio-mandibular Academy Izrael, kurzista pri absolvovaní všetkých 3 kurzov obdrží medzinárodný certifikát. Kurzy je možné absolvovať aj samostatne.
Kurz prebieha v anglickom jazyku, a je tlmočený do slovenčiny.

Zľava! za skoré prihlásenie do 1.9. 2022 330€ 300€

Dĺžka kurzu: 16 hod.
Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov.

Stručný prehľad kurzu:
Porucha funkcie temporomandibulárneho kĺbu je jednou z najčastejších príčin orofaciálnej bolesti a bolesti hlavy. Je spojená so základnými funkčnými obmedzeniami ako sú napr. problémy pri žuvaní, rozprávaní a zívaní. Pacient s poruchou TM kĺbu taktiež často trpí na bolesti krčnej chrbtice a migrénami.
V tomto kurze sa naučíte ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov s poruchami TM kĺbu.

Program kurzu:
1. deň
8:30-9:00 Registrácia
9:00-11:00 Klinické základy – anatómia žuvacieho ústrojenstva, kineziológia, funkčnosť TM
kĺbu, spojenie krku a čeľusti (anatomické aj funkčné), bolesti hornej časti krčnej chrbtice a
orofaciálnej oblasti – neuroanatomický mechanizmus, epidemiológia etiológia a
psychosociálne faktory TM porúch, bežné dentálne prístupy k liečbe TM oblasti.
11:00-11:30 Prestávka
11:30-13:00 Klinický pohľad na temporomandibulárne poruchy a zhodnotenie vplyvu
myogenných, degeneratívnych a intraartikulárnych poškodení
13:00-13:45 Obed
13:45-15:15 Vyšetrenie a liečba TM porúch, využitie najnovších „evidence based“
diagnostických možností
15:15-15:30 Prestávka
15:30-17:00 Vyšetrenie a terapia v rámci myogenných komponentov

2. deň
8:30-9:00 Zhrnutie a opakovanie 1. dňa
9:00-9:30 Dentálna oblasť a obtiaže v tejto oblasti - zubné implantáty, náhrady a bruxizmus
9:30-11:00 Vyšetrenie a liečba degeneratívnych porúch TM kĺbu
11:00-11:30 Prestávka
11:30-13:00 Vyšetrenie a liečba TM porúch z interartikulárneho pohľadu – prístup k rôznym
patologickým stavom diskov
13:00-13:45 Obed
13:45-15:15 Vyšetrenie a liečba problémov hornej časti krčnej chrbtice zapríčinenej TM
poruchami
15:15-15:30 Prestávka
15:30-16:30 Kazuistika a ukončenie kurzu

Tzvika Greenbaum Phd.
Izraelský odborník zameraný na oblasť TM kĺbu a krčnej chrbtice. V roku 2004 ukončil štúdium fyzioterapie v Izraeli. V roku 2006 absolvoval magisterské štúdium na University of South Austrália. V priebehu štúdií v Austrálii mal možnosť získavať skúsenosti od popredného svetového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V súčasnosti pracuje v súkromnej ambulancii v Izraeli, kde sa špecializuje na bolesti hlavy, krčnej chrbtice a problémy s TM kĺbom. TM kĺbu sa venoval aj v rámci PhD. Štúdia na Tel Aviv University.  Je zakladateľom CCMA, svoje kurzy školí po celom svete.
Prihláška je platná až po uhradení zálohy 50 €.
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa do 25 dní pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.

 

Prihlásiť sa na kurz