Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Respiračná fyzioterapia

„Choroba nás učí, aké cenné je zdravie.“ —  Latinské príslovie

Pre koho je služba určená?

Pozor! Pacient už nesmie byť infekčný!

Respiračná fyzioterapia zmierňuje prejavy ASTMY.

Služba je vhodná pri akýchkoľvek respiračných problémoch , pri pretrvávajúcich respiračných príznakoch po prekonaní ochorenia COVID-19:

 • dušnosť, dýchavica (dyspnoe) – pocit nedostatku vzduchu, sťaženého dýchania
 • nekontrolovateľný kašeľ
 • únava, úzkosť
 • dekondícia – neschopnosť tolerovať záťaž
 • služba je vhodná aj pre športovcov
 • službu odporúčame aj astmatikom

Respiračnú fyzioterapiu sa môžete objednať na 25 min. termín alebo na 55 min. termín. Odporúčame začať 55 min. termínom, súčasťou, ktorého bude pri prvej terapii, vstupné vyšetrenie.. Ak sa objednáte najskôr na 25 min terapiu, budete iba vyšetrení.

Na vstupnom vyšetrení určíme dychový stereotyp, hladinu kyslíka, základnú spirometriu, mobilita hrudníka, celkovú vyčerpanosť. Odoberieme anamnéza ohľadom priebehu ochorenia, stavu pred ochorením, pridružené ochorenia atď. aby sme vedeli čo najlepšie pomôcť.

Čo služba obsahuje?

 • Vyšetrenie oximetrom
 • Vyšetrenie prístrojom AirFitPRO (inspiračná a expiračná sila, vitálna kapacita pľúc.
 • Edukácia ohľadom režimových opatrení pre pacienta s respiračným post-COVID syndrómom
 • Úprava dychového vzoru
 • Techniky uľahčujúce dýchanie
 • Techniky kontroly kašľa, hygiena dýchacích ciest
 • Úprava postúry
 • Tréning nádychových a výdychových svalov
 • Manuálne uvoľnenie svalov, ktoré svojím napätím bránia dychovej činnosti
 • Pomáha zvládať ASTMU prirodzenou cestou, tj bez liekov resp s menšou dávkou
 • zvýši toleranciu pohybu, športu, a 
 • zmierni sprievodné neprijemné priznaky 

Respiračná fyzioterapia nie je možná iba pasívnymi metódami bez aktívnej spolupráce pacienta - nefunkčné alveoly po zápale pľúc sa prevzdušnia iba respiračnou prácou a pohybom.

Terapeutka

Mgr. Lenka Frenčáková - absolventka certifikovaného kurzu Respiračná fyzioterapia – so zameraním na post-COVID-19 pacientov, ktorý je odporúčaný ako oficiálny manuál schválený Slovenskou komorou fyzioterapeutov pre  prácu s pacientmi po prekonaní respiračného ochorenia.