Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

SM Systém A-B (20231202)

Dátum: 02.-03.12.2023
Školiteľ  Mgr. Daniela Ochránková
Cena: 152 eur
Slovenská komora fyzioterapeutov udelila vzdelávacej aktivite IČ: RV-VA/2023/004 16 kreditov
Kurz trvá 16 hod.

Pre koho je určený
Kurz je vhodný pre  fyzioterapeutov, lekárov, študentov fyzioterapie, učiteľov TV, trénerov ale aj pre pacientov a laickú verejnosť.

Charakteristika kurzu
Kurz je zameraný na oboznámenie sa s metódou Spirálnej stabilizácie ( SM systém) jej základnými princípmi a základnými cvikmi. Preberieme príčiny, ktoré vedú k preťaženiu chrbtice, prevenciou, regeneráciou a kondíciou. V kurze SM systém A-B ide o úvod do metódy Spirálnej Stabilizácie (SM systém) MUDr. Richarda Smíška.

SM systém je metóda, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie pohybu. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosti riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Metóda exaktne anatomicky definuje svalová zreťazenie, s ktorými pracuje. Dáva presne definovanú koordinačné súhru, za ktoré sa zákonite opakuje pozitívny vplyv na chrbticu - centrácia (vyrovnanie do strednej osi) – trakcie (pretiahnutie smerom nahor).

Liečebná metóda SM systém je klinicky používaná 30 rokov.

Metóda SM prináša možnosť rýchlejšie a efektívnejšie liečiť ochorenie chrbtice. Pri mnohých chronických poruchách chrbtice, ktoré neboli predchádzajúcou liečbou ovplyvnené dáva možnosť efektívnej liečby. SM systém je zároveň účinná prevencia degenerácie chrbtice v dennom živote i športe.

Absolvent tohto kurzu sa naučí základné princípy SM systému,  12 základných cvikov metódy SM systém, vo variantoch na stoličke, v stoji, zvládne korekcie pacienta pri cvičení, vedenie skupinového cvičenia.  Kurz je zameraný prakticky. 5 hodín teórie a 11 hodín praxe. Je úvodom do ďalších SM systém kurzov.

Cena kurzu zahrňa:
skripta, potvrdenie o účasti, drobné občerstvenie, kredity SKF


Získaj certifikát Tréner metódy SM systém (Spirálna stabilizácia) - ako to funguje
Pre získanie certifikátu Tréner metódy Spiralna stabilizácia (SM systém) treba absolvovať 4 rôzne kurzy SM systému:
SM systém A-B
SM systém C-D
a dva špecializované kurzy SM systému podľa vlastného výberu. Napr SM systém Hernia Disku alebo SM systém Šport alebo SM systém Skolióza. Na jednotlivých kurzoch získate Potvrdenie o účasti.
Pred absolvovaním 4 kurzu, kedy vám vzniká nárok na certifikát nám prosím napíšte, že chcete vystaviť aj Certifikát tréner.

Kurzovné sa platí na mieste v hotovosti

 

Prihlásiť sa kurz