fbpx

Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

DNS Základný kurz A (20220924)

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) pre zdravotníkov úroveň A
Dátum:  24.-26.09.2022
Prednášajúci: Mgr. Jana Veselá
Cena: 360€

Vypredané, čoskoro vypísaný nový termín v 2023

IČ: 66/2022 s počtom kreditov 16


Informace o kurzu

Popis kurzu
Při popisu etiologie vertebrogenních bolestí bychom neměli vycházet pouze z anatomických a biomechanických parametrů, které hodnotí především vliv zevních sil (zátěže) na páteř a klouby, ale je třeba analyzovat vliv vnitřních sil, kterými působí svaly na všechny klouby v těle. Stabilizační svalová funkce zásadním způsobem ovlivňuje posturu i kvalitu všech účelových pohybů. Při hodnocení vlivu svalů na zatížení kloubů, kostí a měkkých tkání a stejně tak při nácviku svalové síly nelze vycházet pouze ze znalosti svalového začátku a úponu, ale i z jeho začlenění do biomechanických řetězců, které jsou pod vlivem řídících procesů CNS (centrálních programů). Jakýkoliv cílený pohyb ovlivňuje globální posturu a postura zase naopak ovlivňuje kvalitu všech fázických pohybů. Stabilizační funkce je automatická a u většiny lidí omezeně ovládaná volním způsobem, a to zejména v oblasti hlubokých svalů, které jsou pro posturální (stabilizační, zpevňovací) funkci obzvlášť důležité. Stabilizace krční a horní hrudní páteře závisí na koordinaci mezi hlubokými krčními flexory a extenzory. Dolní hrudní a bederní páteř jsou stabilizovány prostřednictvím nitrobřišního tlaku, který za fyziologické situace reguluje koordinovaná aktivita bránice, pánevního dna a všech částí břišní stěny. Tato svalová koordinace je fyziologicky vyvažována především hlubokými spinálními extenzory. Popsaná stabilizační svalová souhra je u vertebrogenních pacientů velmi často porušená. Při vyšetření pak zjišťujeme nedostatečnou posturální funkci bránice, pánevního dna nebo některých částí břišní stěny, abnormální časové zapojení svalů do stabilizační funkce (timing), nevhodné nastavení hrudníku a pánve a hyperaktivitu některých povrchových svalů ve snaze substituovat porušenou funkci (hlubokých) stabilizátorů. DNS přístup podle Koláře popisuje fyziologické zapojení svalů do dynamické posturální stabilizace a nabízí sadu testů k hodnocení kvality posturální stabilizace a zjištění klíčového článku při jejím oslabení. Je to neurofyziologický koncept založený na principech vývojové kineziologie, který definuje posturu, dechový stereotyp a funkční kloubní centraci (neutrální postavení v kloubu) prostřednictvím fyziologických vývojových vzorů. Stabilizace a pohybové stereotypy pacienta jsou porovnávány s fyziologickými vývojovými vzory a z této komparace je pak odvozován klíčový článek patologického vzoru. DNS terapeutické postupy jsou založeny na principech ontogenetických posturálních vzorů. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS terapie i autoterapie jsou edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory aktivovat v průběhu dynamických posturálních stereotypů. Součástí DNS konceptu je i vyšetření a trénink kortikálních funkcí, tj. schopnosti izolovaného pohybu v segmentu, relaxace a vnímání vlastního těla, což je v rehabilitaci důležitý, ale často opomíjený aspekt.

Kurz je vhodný pro: Fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře a všechny odborníky, kteří se zabývají myoskeletání a sportovní medicínou a mají základní zdravotnické vzdělání.

Cíle kurzu: Základní principy vývojové kineziologie, ontogeneze v 1. roce života.
Vztah mezi časnou ontogenezí (vývojem v průběhu 1. roku) a patologií pohybového systému
v dospělosti.

Základní DNS terminologie: funkční kloubní centrace, nádechové a neutrální postavení hrudníku, sagitální stabilizace, punctum fixum, integrovaný stabilizační systém páteře a další. Hodnocení sagitální stabilizace a stereotypu dýchání prostřednictvím DNS testů. Základní DNS terapeutické přístupy při nácviku posturální stabilizace. DNS aktivní cvičení založené na principech vývojových posturálních vzorů. Integrace DNS s jinými rehabilitačními přístupy (myoskeletálními mobilizačními a relaxačními technikami, reflexní lokomocí). Edukace pacienta, aktivní nácvik posturální stabilizace, autoterapie.

Příprava na DNS kurz B.


Test A
Je dobrovolný
Posluchači, kteří chtějí v budoucnu obdržet Diplom Certifikovaného DNS Terapeuta se mohou přihlásit ke složení testu A elektronicky.

Cena testu A: 50,- Euro

Test lze zakoupit po absolvování kurzu na příslušné webové stránce Pražské školy (tj. na stránce, na které jste se registrovali do kurzu A).

Test se skládá z 40 otázek typu “Multiple Choice“ a hodnocení 10 obrazových otázek.
Test vyplní posluchač online.
Pro úspěšné složení testu je nutné správně zodpovědět minimálně 70% otázek.
Po úspěšném složení testu bude ihned účastníkovi emailem zaslán DNS Certifikát dosažení úrovně A.

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod
Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne:
Neurofyziologické  principy řízení hybnosti, vývoj posturálně lokomočních funkcí
vývojový posturálně lokomoční vzor a jeho biomechanické principy
příčiny ovlivňující změny v posturálně - lokomočním vzoru

Odpoledne:
Stabilizace trupu
Ontogeneze, kineziologický obsah ipsilaterálního vzoru, kontralaterálního vzoru
DNS testy, videoprezentace

2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne:
DNS testy
Základní principy vyšetření posturálně – lokomočního a respiračního vzoru
Odpoledne:
Asistovaná terapie v nižších pozicích –  tříměsíční model vleže na zádech, na břiše, pozice na čtyřech, na boku

3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne:
Asistovaná terapie v nižších pozicích – tříměsíční model vleže na zádech, na břiše, pozice na čtyřech, na boku & modifikace.
Základní edukace pacienta v autoterapii

Poskytovateľom tohto kurzu je firma z Českej republiky.

Prihlásiť sa na kurz