Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

DNS Základný kurz A (20240105)

Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia podľa Koláře (DNS) pre zdravotníkov úroveň A
Dátum: 05. - 07.01. 2024
Prednášajúci: Mgr. Veronika Nasslerová
Cena: 400€
SKF IČ: RC-VA/2024/006  21 kreditov
Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov.
Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Ciele kurzu
 
Základné princípy vývojovej kineziológie, ontogenézy v 1. roku života
Vzťah medzi včasnou ontogenézou (vývojom v priebehu 1. roka) a patológiou pohybového systému v dospelosti
Základní DNS terminológia: funkčná kĺbna centrácia, nádychové a neutrálne postavenie hrudníku, sagitálna stabilizácia, punctum fixum, integrovaný stabilizační systém chrbtice atď
Hodnotenie sagitálnej stabilizácie a stereotypu dýchania prostredníctvom DNS testov
Základní DNS terapeutické prístupy pri nácviku posturálnej stabilizácii. DNS aktívne cvičenie založené na princípoch vývojových posturálnych vzorcov
Integrácia DNS s ostatnými rehabilitačnými prístupmi (myoskeletálnymi mobilizačnými a relaxačnými technikami, reflexnej lokomócie)
Edukácia pacienta, aktívny nácvik posturálnej stabilizácie, autoterapia
Príprava na DNS kurz "B"
 
Program kurzu
1. deň: výuka od 9.00 do 17.00 hod
Registrácia 8.15 - 9.00 hod
Doobeda:
Neurofyziologické princípy riadenia hybnosti, vývoj posturálne lokomočných funkcií vývojový posturálne lokomočný vzor a jeho biomechanické princípy príčiny ovplyvňujúce zmenyící zmeny v posturálne - lokomočnom vzore, kineziologický obsah ipsilaterálneho vzoru, kontralaterálneho vzoru.
Poobede:
Stabilizácia trupu
Ontogenéza, kineziologický obsah ipsilaterálneho vzoru, kontralaterálneho vzoru
DNS testy, videoprezentácia
 
2. deň: výuka od 9.00 do 18.00 hod
Doobeda:
DNS testy
Základné princípy vyšetrenia posturálne –lokomočného a respiračného vzoru
Poobede:
Asistovaná terapia v nižších pozíciách – trojmesačný model v ľahu na chrbte, na bruchu, v pozícii na štyroch
 
3. deň: výuka od 8.00 do 14.00 hod
Doobeda:
Asistovaná terapia v nižších pozíciách – cvičenie v polohe na chrbte 3.-6. mesiac, 3. mesiac na bruchu, pozícia na štyroch, medveď squat, sed
Základná edukácia pacienta pri autoterapii
 
DNS Certifikáty
 DNS Certifikát o účasti na kurzu "A": Obdrží kurzista po absolvovaní kurzu
DNS Certifikát  dosiahnutie úrovne "A": Elektronickou verziu certifikátu obdrží kurzista hneď po  úspešnom absolvovaní testu "A”
Test "A" Je dobrovoľný.


Poskytovateľom tohto kurzu je Rehabilitation Prague School z Českej republiky.

Prihlásiť sa na kurz