Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Kurz Mobilizácie (20240224)

Dátum: 24.-25.02.2024
Prednášajúca: Mgr. Maja Špiritović, Ph.D., ČR
Cena: 370€ (vrátane DPH)

Kurz je určený iba pre fyzioterapeutov, lekárov alebo študentov fyzioterapie od 2. ročníka

Program kurzu:

den – řešení krční páteře (Cp) a kloubů HKK

den – řešení hrudní páteře (THp), žeber, bederní páteře (Lp/SI) a kloubů DKK

Sobota 9.00 - 18.00 h
Nedeľa 9.00 - 18.00 h

PROGRAM

Krční páteř
trakce krční páteře (occiput/mandibula; předloktí/os zygomaticus; trakce s propracováním měkkých tkání; „válení těsta“; trakce s PIR krátkých extenzorů šíje (cílená školská mobilizace);
C0/1 (AO) – mobilizace ve směru předkyvu, laterokyvu, zákyvu a rotace (cílená školská mobilizace);
C1/2 – mobilizace ve směru lateroflexe, rotace (cílená školská mobilizace);
C2/3 – C5/6 – mobilizace ve směru rotace a lateroflexe (cílená školská mobilizace);
C/Th přechod – mobilizace ve směru rotace a laterolaterální posun (cílená školská mobilizace).
 
Hrudní páteř a žebra
„springing“ – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace hrudní páteře (pružení);
trakce hrudní páteře (horní, střední a spodní);
mobilizace hrudní páteře ve směru rotace anteflexe, retroflexe, rotace a lateroflexe (cílená školská mobilizace);
„huging“ – mobilizace hrudní páteře ve směru lateroflexe, retroflexe a rotace (necílená mobilizace);
první žebro – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace;
horní žebra – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace do inspira/expira;
dolní žebra – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace do inspira/expira.


Bederní páteř a sakroiliakální skloubení
rakce bederní páteře – intermitentní vleže na břiše, „sking“, PIR vleže na břiše, přes koleno vleže na zádech;
mobilizace bederní páteře ve směru anteflexe, retroflexe, lateroflexe a dorzální posun (cílená školská mobilizace);
vyšetření a následná mobilizace sakroiliakálního skloubení – křížový hmat, mobilizace na boku, mobilizace horní části, mobilizace dolní části (cílená školská mobilizace).
 

Horní končetina
mobilizace scapulothorakálního skloubení, vyšetření scapulothorakálního skloubení a oddělení lopatky od hrudního koše;
distrakce sternoklavikulárního kloubu;
mobilizace sternoklavikulárního skloubení ventrodorzální a kraniokaudální;
distrakce akromioklavikulárního kloubu;
mobilizace akromioklavikulárního skloubení ventrodorzální a kraniokaudální;
trakce ramenního kloubu;
laterální mobilizace I a II ramenního kloubu;
mobilizace ramenního kloubu ventrodorzální a kraniokaudální;
trakce loketního kloubu;
mobilizace proximálního radioulnárního kloubu ventrodorzálně s rotační složkou;
mobilizace předloktí proti humeru směrem radiálním a ulnárním;
mobilizace distálního radioulnárního kloubu – ventrodorzálně;
mobilizace jednotlivých karpálních kůstek vůči sobě – necílená mobilizace;
mobilizace os pisiforme;
mobilizace radiokarpálního kloubu dorzálně na straně radiální/ulnární;
mobilizace radiokarpálního kloubu (proximální řady) radiálně;
mobilizace mediokarpálního kloubu (distální řady) palmárně se zřetelem na radiální stranu;
posun radiokarpálního kloubu (proximální řady) dorzálně;
posun mediokarpálního kloubu (distální řady) ve směru palmárně;
dorzální/palmární vějíř metakarpálních kloubů;
mobilizace metakarpálních hlaviček ve směru proti sobě (nůžkový hmat);
mobilizace metakarpofalangeálních kloubů ve směru dorzopalmární, laterolaterální a rotace;
mobilizace interfalangeálních kloubů ve směru dorzopalmární, laterolaterální a zaúhlení.


Dolní končetina
trakce kyčelního kloubu (intermitentní v ose femuru, v ose krčku femuru, vleže na břiše);
mobilizace pately ve směru laterolaterální, kraniokaudální a kroužení pately;
trakce kolenního kloubu v ose femuru a v ose bérce;
mobilizace kolenního kloubu ve směru laterolaterlním, ventrodorzálním (test na LCA/LCP – zadní a přední zásuvkový fenomén);
mobilizace proximální tibie a fibule ve směru ventrodorzálním s rotační složkou;
mobilizace distální tibie a fibule (talokrurálního kloubu) ve směru dorzálně;
trakce os calcaneus/talus ve směru ventrodorzálně;
mobilizace os calcaneus ve směru mediolaterálně, ve směru supinace a pronace a ve směru „osmičky“;
Chopartův kloub – mobilizace os naviculare ve směru dorzoplantárně;
Chopartův kloub – mobilizace os cuboideum ve směru dorzoplantárně;
Lisfrankův kloub – mobilizace ve směru dorzoplantárním a rotace;
dorzální/palmární vějíř metatarzálních kloubů;
mobilizace metatarzálních hlaviček ve směru proti sobě (nůžkový hmat);
mobilizace metakatarzálních kloubů ve směru dorzopalmární, laterolaterální a rotace;
mobilizace interfalangeálních kloubů ve směru dorzopalmární a laterolaterální.


O lektorke Mgr. Maja Špiritović, Ph.D., ČR
Lektorka v kurzech představuje skvělé manuální techniky, které v praxi fyzioterapeuta/lékaře přináší výborné výsledky a jsou velmi přínosné pro pacienta.
Dlouholetá pedagogická činnost lektorky dává účastníkům kurzů možnost rychle pochopit a uchopit procvičovanou techniku a následně, beze strachu, ji využít v praxi. S jistotou tedy můžeme zaručit, že tyto nové, ale i známé techniky, zdokonalí vědomosti, dovednosti a návyky účastníka kurzu a připraví ho samostatně pracovat v této oblasti i v terapeutické praxi.
Naše lektorka, kvůli pochopení profesní pracovní vytíženosti všech fyzioterapeutů a lékařů, kurzy orientovala spíše k praktickým činnostem a k procvičování manuálních technik v rámci krátkého časového prostoru. Základní teoretická část a evidence-based medicine (EBM, medicína založená na důkazech) samozřejmě také nechybí.
Její kurzy jsou přizpůsobené jak studentům zmíněných oborů, tak i kolegům pracujícím v jiných oborech.
Pro výuku je podstatné, aby studenti přišli na kurz/workshop se základními znalostmi anatomie, biomechaniky, patofyziologie, neurofyziologie, farmakologie, atd.

 
Odoslanie registrácie na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa registrácia stáva až po uhradení zálohy za kurz na náš účet. Záloha je plná suma kurzu.
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 30 dní pred začiatkom kurzu v plnej sume. Pri odhlásení 29-15 dní pred začiatkom kurzu Vám bude vrátených 50% zálohy. Následne je záloha nevratná.


Prihlásiť sa na kurz