Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

RockPods (bankovanie) (20230617)

Dátum: 28.10.2023
Prednášajúci: Bc.Jakub Kmeťko
Cena: 210€

Kurz je vhodný pre fyzioterapeutov, lekárov, masérov, trénerov, športovcov, ale aj pre širokú verejnosť. Veľmi vhodný je tento kurz pre tých, ktorí pracujú so športovcami.

Na tomto kurze v cene kurzu obdržíte prvotriedne pomôcky RockPods  a dozviete sa ako s nimi zaobchádzať. Ďalej sa dozviete, čo všetko sa s nimi dá ovplyvniť na na akom princípe fungujú.
Vďaka praktickej časti kurzu si osvojíte prácu s týmito nástrojmi a budete ich tak lepšie vedieť zaviesť do svojej fyzio praxe. Vyskúšate si veľa rôznych aplikácií, ale zároveň získate aj informácie o celom koncepte použitia týchto techník a objavíte tým aj neobmedzené možnosti pri ich používaní.
Metóda Myofascial Cupping (myofasciálne bankovanie) je známa už od 19. storočia. Avšak až pomerne nedávno sa začali fialové odtlačky krúžkov na chrbte vracať na chrbty širšej verejnosti. Podoba baniek sa princípy ich využitia sa v čase menili, avšak základný princíp vytvorenia podtlaku na koži a následné uvoľnenie tlaku (a teda aj väziva a svalov na postihnutom mieste) zostávajú stále rovnaké. RockPods sú založené na kožnej/fasciálnej dekompresii pre zlepšenie a uľahčenie pohyblivosti tkaniva, pre zlepšenie pohybu a utlmenie bolesti za pomoci týchto myofasciálnych pomôcok. V kurze sa naučíte nové spôsoby „bankovania“ podľa najnovších výskumov.
Kurz sa zameriava na anatómiu, fyziológiu a neurológiu pre účinky myofasciálneho bankovania na kĺzanie spojivových tkanív, trakciu a dekompresiu tkaniva. Budeme sa venovať tiež pozorovaniu a odbornému zhodnoteniu dermálneho a faciálneho systému v súvislosti s kožnou a fasciálnou dekompresiou. Kurz vás naučí, ako pomôcky RockPods používať a ako ich začleniť do klasických rehabilitačných techník a postupov a ponúkne aj pohľad odbornej literatúry na túto tému.
 
Príklady použitia RockPods v praktickej časti kurzu:

 • Kĺzanie po tkanive pri vnútornom a vonkajšom zaťažení (pohybu)
 • Techniky použitia pri bolestiach, ovplyvňovanie voľných nervových zakončení
 • Manipulácia s jazvami
 • Bankovanie pri zámernom pohybe – bedrová a krčná chrbtica (využitie vo frontálnej, sagitálnej a trasverzálnej rovine), končatiny (rameno, koleno, lakeť, predlaktie, zápästie a dlaň, predná strana stehien, hamstringy, lýtka, ploska nohy, plantárne fascie), latissimus, …
 • senzomotorický trénink – vizuálny a taktilný podnet, práca s lopatkami, padanie špičky (drop foot), …
 • taktilná diskriminačná tréningová hra
 • použitie pri špecifických športových pohyboch – golf, jóga, fotbal, hokej, hádzaná, …
 • korekcia držania tela – napr. Pozícia panvy pri drepe
 • kombinácia RockPods s pružnými gumami “bandy”
 • neurologické bankovanie – mobilizácia a spôsoby použitia RockPods (mediálny a radiálny nerv, supraskapulárny nerv, fibulárny nerv, lat femoral cutaneous nerv, femorálny nerv, sedací nerv (sciatic nerve), saphenous nerv, anterior cutaneous nerve entrapment syndrome(ACNES))

 

Ciele kurzu RockPods

Po absolvovaní kurzu budú účastníci:

 • schopní porozumieť a používať model myofasciálnej sekvencie
 • orientovať sa v neuroanatómii dermálneho a fasciálneho subsystému
 • vedieť sa orientovať a využívať v praxi preverovanie kože a fascií pohybu
 • vyznať sa a byť schopní použiť výzkumy vzťahujúce sa kĺzaniu spojivového tkaniva, reduKcie bolesti a pohybovej terapii
 • používať a začleniť bankovacie techniky do bežnej praxe, vzťahujúcej sa k patologii mäkkých tkanív vzhľadom na napätie/dekompresiu, smeru, vonkajšieho namáhania a tlaku


V cene kurzu originálna sada RockPods (90 eur), skriptá a medzinárodný certifikát
Prihláška je platná až po uhradení zálohy 100 €.
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 30 dní pred kurzom. Následne je záloha nevratná!

 

Prihlásiť sa kurz