fbpx

Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

SM Systém A-B (20221008)

Dátum: 08.-09.10.2022
Školiteľ  Mgr. Daniela Ochránková
Cena: 128 eur
SKF IČ: 172/2022 s počtom kreditov 12

Ak chcete začať s SM systémom tento kurz je určený pre Vás.

  • Kurz trvá 16 hod. a je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, kondičných trénerov ale aj pre pacientov a laickú verejnosť.  
  • Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Veľa praxe!          
  • Kurz je zameraný na zvládnutie základných cvikov, správnej techniky cvičenia metódy SM systém (SPS), oboznámenie sa a princípom cvičenia, naučenie sa rôznych variácii cvikov.
  • Na kurze je možné zakúpiť si cvičebné pomôcky na SM systém

Kurzovné sa hradí v hotovosti na začiatku kurzu

 

Prihlásiť sa kurz