Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Mgr. Miroslava Maskaľová

Fyzioterapeutka Rehab Care s.r.o. Košice 

Vzdelanie

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, odbor Fyzioterapia, Magisterské štúdium 2010-2012
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, odbor Fyzioterapia, Bakalárske štúdium 2006-2009

Z odborných kurzov

 • Diagnostika a terapia funkčných porúch (manuálna terapia) pre fyzioterapeutov
 • Kinesiotaping
 • Funkčná manuálna medicína- Tichý
 • Integrované bankovanie
 • SPS A,B,C,D
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky a terapie porúch funkcie pohybového aparátu
 • Neuro mobilizačná terapia
 • Rehabilitácia temporomandibulárneho kĺbu
 • Rehabilitácia cerviko-kraniálnej oblasti
 • Cerviko-brachiálne dysfunkcie
 • Suchá ihla- bolesť hlavy, orofaciálne bolesti
 • DNS A,B
 • Respiračný terapeut A,B
 • IPNF A

Prax

14 rokov praxe 

 • 2009- 2023  Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice (2013-2023 RD)
 • 2023- Rehab Care s.r.o., Košice

Každý pacient je iný, preto musím byť flexibilná. Mám rada výzvy, avšak mám svoje diagnózy, s ktorými rada pracujem. Rada pracujem s oblasťou temporomandibulárneho kĺbu, krčnej chrbtice a hornou končatinou. Diagnózu, resp. oblasť s ktorou nerada pracujem je lumbálna oblasť. S problematikou v oblasti dolných končatín nemám problém. Taktiež nemám veľa skúsenosti s detskými diagnózami.